DMCA.com Protection Status

Hướng dẫn 19 kỹ thuật sơ cứu cấp cứu cơ bản

Cù Huy Kiên

(0 đánh giá)
Miễn phí

AN TOÀN MÁY

Cù Huy Kiên

(0 đánh giá)
900.000đ
800.000đ

NHẬN THỨC ISO 45001:2018

Nguyễn Hồng Sơn

(0 đánh giá)
Miễn phí

Nhận thức về ISO 9001:2015

Nguyễn Hồng Sơn

(0 đánh giá)
Miễn phí

Luật An toàn, vệ sinh lao động

Nguyễn Hồng Sơn

(2 đánh giá)
Miễn phí

AN TOÀN MÁY - THIẾT BỊ

Nguyễn Hồng Sơn

(0 đánh giá)
Miễn phí

Lái xe ô tô an toàn

Nguyễn Hồng Sơn

(0 đánh giá)
500.000đ
Miễn phí

Văn hóa an toàn

Nguyễn Hồng Sơn

(0 đánh giá)
500.000đ
300.000đ

An toàn vệ sinh lao động cho nhân viên văn phòng

Nguyễn Hồng Sơn

(16 đánh giá)
500.000đ
300.000đ

Nhận thức về ISO 45001

EHS education

(0 đánh giá)
500.000đ
300.000đ

Tổng quan về Công đoàn Việt Nam

Nguyễn Hồng Sơn

(0 đánh giá)
500.000đ
300.000đ

Xe nâng hàng

Nguyễn Hồng Sơn

(0 đánh giá)
500.000đ
300.000đ

Đào tạo nghề hàn

Nguyễn Hồng Sơn

(0 đánh giá)
1.000.000đ
500.000đ

Bước đầu khởi nghiệp

Nguyễn Hồng Sơn

(0 đánh giá)
1.000.000đ
800.000đ

Nâng cao nhận thức cho công nhân dệt may

Nguyễn Hồng Sơn

(6 đánh giá)
Miễn phí

Nhận thức về Tiêu chuẩn SA8000:2014 - Trách nhiệm xã hội

Lê Lan Phương

(1 đánh giá)
500.000đ
300.000đ

Phong trào 5S trong công tác An toàn vệ sinh lao động

Nguyễn Hồng Sơn

(0 đánh giá)
1.000.000đ
500.000đ

An toàn trong xây dựng

Nguyễn Hồng Sơn

(5 đánh giá)
1.000.000đ
500.000đ

An toàn điện

Nguyễn Hồng Sơn

(5 đánh giá)
1.000.000đ
500.000đ

Phòng cháy chữa cháy

Nguyễn Hồng Sơn

(1 đánh giá)
1.000.000đ
500.000đ

An toàn hóa chất

Lê Lan Phương

(1 đánh giá)
1.000.000đ
500.000đ

An toàn xe nâng hàng

Nguyễn Hồng Sơn

(1 đánh giá)
1.000.000đ
500.000đ

Lái xe xe mô tô hai bánh an toàn

Nguyễn Hồng Sơn

(5 đánh giá)
500.000đ
300.000đ

An toàn cơ khí

Nguyễn Hồng Sơn

(0 đánh giá)
500.000đ
300.000đ

Hướng dẫn sử dụng túi y tế cá nhân

Nguyễn Hồng Sơn

(0 đánh giá)
500.000đ
400.000đ