DMCA.com Protection Status

Hướng dẫn sử dụng túi y tế cá nhân

Nguyễn Hồng Sơn

(0)
500.000đ
400.000đ

Luật An toàn, vệ sinh lao động

Nguyễn Hồng Sơn

(2)
500.000đ
300.000đ

Văn hóa an toàn

Nguyễn Hồng Sơn

(0)
500.000đ
300.000đ

Bước đầu khởi nghiệp

Nguyễn Hồng Sơn

(0)
1.000.000đ
800.000đ

An toàn cơ khí

Nguyễn Hồng Sơn

(0)
500.000đ
300.000đ

Nhận thức về ISO 45001

EHS education

(0)
500.000đ
300.000đ

Tổng quan về Công đoàn Việt Nam

Nguyễn Hồng Sơn

(0)
500.000đ
300.000đ

Hướng dẫn 19 kỹ thuật sơ cấp cứu cơ bản

Nguyễn Hồng Sơn

(10)
500.000đ
300.000đ

An toàn vệ sinh lao động cho nhân viên văn phòng

Nguyễn Hồng Sơn

(16)
500.000đ
300.000đ

Lái xe xe mô tô hai bánh an toàn

Nguyễn Hồng Sơn

(5)
500.000đ
300.000đ

Lái xe ô tô an toàn

Nguyễn Hồng Sơn

(0)
500.000đ
300.000đ

An toàn xe nâng hàng

Nguyễn Hồng Sơn

(1)
1.000.000đ
500.000đ

An toàn hóa chất

Lê Lan Phương

(1)
1.000.000đ
500.000đ

Xe nâng hàng

Nguyễn Hồng Sơn

(0)
500.000đ
300.000đ

Đào tạo nghề hàn

Nguyễn Hồng Sơn

(0)
1.000.000đ
500.000đ

Phòng cháy chữa cháy

Nguyễn Hồng Sơn

(1)
1.000.000đ
500.000đ

An toàn điện

Nguyễn Hồng Sơn

(5)
1.000.000đ
500.000đ

An toàn trong xây dựng

Nguyễn Hồng Sơn

(5)
1.000.000đ
500.000đ

Phong trào 5S trong công tác An toàn vệ sinh lao động

Nguyễn Hồng Sơn

(0)
1.000.000đ
500.000đ

Nâng cao nhận thức cho công nhân dệt may

Nguyễn Hồng Sơn

(6)

Miễn phí