DMCA.com Protection Status

Tài liệu tham khảo " Quy định về báo cáo công tác An toàn lao động

13/04/2023

Tài liệu này đề cập đến Quy định báo cáo định kỳ công tác An toàn lao động dành cho cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Nâng cao năng suất

09/02/2023

Tài liệu mô tả nâng cao năng suất

Cẩm nang thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể

16/11/2022

Cẩm nang thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể dành cho cán bộ công đoàn cơ sở

Loại bỏ 7 lãng phí: Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng

03/10/2022

tài liệu hướng dẫn loại bỏ 7 lãng phí

Tài liệu "Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng"

02/10/2022

Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng