DMCA.com Protection Status

Cẩm nang thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể

16/11/2022

Cẩm nang thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể dành cho cán bộ công đoàn cơ sở

Loại bỏ 7 lãng phí: Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng

03/10/2022

tài liệu hướng dẫn loại bỏ 7 lãng phí

Tài liệu "Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng"

02/10/2022

Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng

Tài liệu “Hướng dẫn phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em dành cho cán bộ Công đoàn”

29/09/2022

Bộ tài liệu gồm hai quyển: Quyển số 1 có tên là “Tài liệu cung cấp kiến thức”; quyển số 2 có tên “Tài liệu hướng dẫn giảng dạy dành cho giảng viên”