DMCA.com Protection Status

DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATVSLĐ 06/2020/TT-BLĐTBXH

19/05/2023

Thông tin chi tiết về danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt theo thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH

NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y TẾ TẠI DOANH NGHIỆP 2023– CHI TIẾT VÀ TIÊU CHUẨN

19/05/2023

Tiêu chuẩn người làm công tác y tế? Thông tin chi tiết về chứng chỉ chuyên môn y tế lao động?

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 5- NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y TẾ

17/05/2023

Huấn luyện nhóm 5 gồm đối tượng nào? Chương trình và tiêu chuẩn của nhóm 5? Thời gian huấn luyện bao lâu? Tài liệu huấn luyện?

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 3- THÔNG TIN CẦN BIẾT

16/05/2023

Huấn luyện nhóm 3 gồm đối tượng nào? Đơn vị nào có thể tự huấn luyện? Thời gian huấn luyện bao lâu? Tài liệu huấn luyện?

NHÓM 4 LÀ GÌ? CHI TIẾT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4

13/05/2023

Huấn luyện nhóm 4 gồm đối tượng nào? Đơn vị nào có thể tự huấn luyện? Thời gian huấn luyện bao lâu? Tài liệu huấn luyện?

HUẤN LUYỆN NHÓM 1- NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

28/04/2023

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác ATVSLĐ hay thường gọi chung là quản lý. Có thời gian đào tạo và cấp chứng nhận theo quy định pháp luật

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

26/04/2023

Định nghĩa về An toàn vệ sinh lao động? Lợi ích của an toàn lao động? Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động như thế nào?

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

24/04/2023

Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP, nghị định 140/2018/NĐ-CP