DMCA.com Protection Status

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023

1. Tháng hành động về ATVSLĐ được bắt đầu từ khi nào?
Căn cứ vào quyết định số 87/QĐ-TTG của thủ tướng chính phủ ban hành ngày 12-01-2016. Quyết định lấy tháng 5 hàng năm là “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” nhằm:
- Nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
- Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe người lao động.

2. Thời gian tổ chức triển khai tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023?
Thời gian tổ chức triển khai tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023. Toàn văn chi tiết Công văn 388/BCT-ATMT

3. Chủ đề của tháng hành động về ATVSLĐ?
Chủ đề của tháng hành động ATVSLĐ năm 2023 được phát động với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc.

4. Kế hoạch, nội dung, kinh phí tổ chức hoạt động hưởng ứng?
Các đơn vị lập kế hoạch, nội dung, kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh của đơn vị đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm như sau:

- Rà soát xây dựng, bổ sung các qui trình, biện pháp làm việc an toàn, phòng chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng; tự kiểm tra, rà soát, đánh giá rủi ro về an toàn đối vái các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

- Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể về ATVSLĐ - PCCN để phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ rủi ro, tai nạn đảm bảo ATVSLĐ -PCCN tại nơi làm việc.

- Tổ chức thông tin tuyên truyền, phát động các phong trào thực hiện tốt công tác ATVSLĐ - PCCN tại đơn vị. Tăng cường các hoạt động truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách, các nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ.

- Thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ-PCCN theo quy định, huấn luyện kỹ năng đánh giá, nhận diện các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ. Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về công tác ATVSLĐ-PCCN. - Chú trọng thông tin, tư vấn, tập huấn, hướng dẫn doanh nghiệp, người lao động nhận diện, đánh giá nguy có, rủi ro, cải thiện điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh trong các doanh nghiệp, cơ sở, tổ, đội, phân xưởng, nhà máy, các công trình xây dựng, giao thông nơi đông người qua lại, các trung tâm thương mại, trường học, khu dân cư về đảm bảo an toàn trong lao động; chủ động trong công tác phòng ngừa, huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động.

- Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn; thực hành sơ cấp cứu.

- Thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra nhằm phát hiện và kịp thời khắc phục những nguy cơ mất an toàn, xử lý các vi phạm về ATVSLĐ -PCCN. Tổ chức các hoạt động có sự tham gia phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, người sử dụng lao động, người lao động, an toàn vệ sinh viên như: tọa đàm, đối thoại, hội thi, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình về ATVSLĐ.
- Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Thực hiện nghiêm túc việc khai báo, thống kê, báo cáo tai nạn lao động theo quy định pháp luật hiện hành.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình, nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Quan tâm, chú trọng đầu tư máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, phòng ngừa TNLĐ, BNN; đẩy mạnh các hoạt động đối thoại, triển khai các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện làm việc, giảm căng thẳng tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, môi trường làm việc an toàn, thân thiện.

5. Thời hạn gửi kế hoạch tháng hành động An toàn vệ sinh lao động?
-
Các đơn vị lập Kế hoạch hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ gửi về Bộ Công Thương (qua Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệptrước ngày 24 tháng 02 năm 2023, trong kế hoạch phải thể hiện rõ nội dung của các giai đoạn, trước, trong và sau khi tổ chức các hoạt động Tháng hành động.

Toàn văn chi tiết Công văn 388/BCT-ATMT

Bài viết cùng danh mục