DMCA.com Protection Status

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÁCH TÍNH TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG NĂM 2023

Người bị tai nạn lao động được hưởng những chế độ gì? Cách tính trợ cấp được tính chi tiết như thế nào? Hãy cùng EHS tìm hiểu nhé

1. Đầu tiên, tai nạn lao động là gì?

Căn cứ theo Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

 

2. Cách tính mức trợ cấp tai nạn lao động?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 28/2021/TTBLĐTBXH về nguyên tắc, tai nạn lao động xảy ra lần nào thực hiện trợ cấp lần đó, không cộng dồn các vụ tai nạn đã xảy ra từ các lần trước đó.

Mức trợ cấp tai nạn lao động được quy định theo Điều 4 Thông tư 28/2021/TTBLĐTBXH như sau:

Ít nhất 12 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động;

Ít nhất bằng 0,6 tháng tiền lương đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%; nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80% thì tính theo công thức dưới đây hoặc tra theo bảng tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này: Ttc = Tbt x 0,4.

Trong đó: Ttc: Mức trợ cấp cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ trên 10% trở lên (đơn vị tính: tháng tiền lương);

Tbt: Mức bồi thường cho người bị suy giảm khả năng lao động từ trên 10% trở lên (đơn vị tính: tháng tiền lương).

Ví dụ, ông B bị tai nạn lao động lần thứ nhất do ông B đã vi phạm quy định về an toàn lao động, không do lỗi của ai khác. Giám định sức khỏe xác định mức suy giảm khả năng lao động của ông B là 15% do vụ tai nạn này. Mức trợ cấp lần thứ nhất cho ông B là: Ttc = Tbt x 0,4 = 3,5 x 0,4 =1,4 (tháng tiền lương).

Lần tiếp theo ông B bị tai nạn khi đi từ nơi làm việc về nơi ở (được điều tra và xác định là thuộc trường hợp được trợ cấp theo quy định tại Khoản 1 Điều này). Giám định sức khỏe xác định mức suy giảm khả năng lao động do lần tai nạn này là 20%. Mức trợ cấp lần thứ hai cho ông B là:

Ttc = Tbt x 0,4 = 5,5 x 0,4 = 2,2 (tháng tiền lương).

Như vậy, việc tính mức trợ cấp tai nạn lao động cho người lao động được xác định như sau:

- Trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%: Ít nhất bằng 0,6 tháng tiền lương.

- Trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%: Tính theo công thức: Ttc = Tbt x 0,4.

Trong đó: Ttc: Mức trợ cấp cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ trên 10% trở lên (đơn vị tính: tháng tiền lương);

Tbt: Mức bồi thường cho người bị suy giảm khả năng lao động từ trên 10% trở lên (đơn vị tính: tháng tiền lương).

- Trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên: Ít nhất 12 tháng tiền lương.

- Trường hợp người lao động bị chết do tai nạn lao động: Ít nhất 12 tháng tiền lương

 Trên đây là một vài các thông tin liên quan đến cách tính chi phí trợ cấp tai nạn lao động. Để giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn liên quan đến An toàn lao động/ Sơ cấp nghề Vui lòng liên hệ đến hotline: 1900 6987 hoặc Email: cskh@ehs.edu.vn

 

Bài viết cùng danh mục