DMCA.com Protection Status

Cẩm nang thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể

16/11/2022

Cẩm nang thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể dành cho cán bộ công đoàn cơ sở

Công đoàn PV GAS tổ chức Hội nghị tổng kết công tác An toàn vệ sinh lao động 2022

30/10/2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, ngày 28/10/2022, tại BR-VT, Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức…

[BẢN TIN] TUẦN MỚI CÙNG EHS

17/10/2022

Tin tức , sự kiên trong tuần

[ZOOM] Nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

14/10/2022

Khóa học nhận thực về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015