DMCA.com Protection Status

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÁCH TÍNH TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG NĂM 2023

05/06/2023

Thông tin chi tiết và cụ thể về cách tính trợ cấp tai nạn lao động năm 2023

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 3- THÔNG TIN CẦN BIẾT

05/06/2023

Huấn luyện nhóm 3 gồm đối tượng nào? Đơn vị nào có thể tự huấn luyện? Thời gian huấn luyện bao lâu? Tài liệu huấn…

DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATVSLĐ 06/2020/TT-BLĐTBXH

05/06/2023

Thông tin chi tiết về danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt theo thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH

NHÓM 4 LÀ GÌ? CHI TIẾT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4

05/06/2023

Huấn luyện nhóm 4 gồm đối tượng nào? Đơn vị nào có thể tự huấn luyện? Thời gian huấn luyện bao lâu? Tài liệu huấn…

NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y TẾ TẠI DOANH NGHIỆP 2023– CHI TIẾT VÀ TIÊU CHUẨN

02/06/2023

Tiêu chuẩn người làm công tác y tế? Thông tin chi tiết về chứng chỉ chuyên môn y tế lao động?

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 5- NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y TẾ

02/06/2023

Huấn luyện nhóm 5 gồm đối tượng nào? Chương trình và tiêu chuẩn của nhóm 5? Thời gian huấn luyện bao lâu? Tài liệu huấn…

Loại bỏ 7 lãng phí: Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng

03/10/2022

tài liệu hướng dẫn loại bỏ 7 lãng phí