DMCA.com Protection Status

SƠ CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

KHÓA HỌC: "NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG"

Khai giảng: tuyển sinh lớp tháng 3

Liên hệ ngay với chúng tôi: 0968 498 206

link đăng ký: https://forms.gle/hG3rhfqytZQ7Lcof9

Mục tiêu khóa học:

• Cung cấp kiến thức, thông tin cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

• Phát triển kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá các nghiệp vụ an toàn, vệ sinh lao động

• Phát triển năng lực tự chủ và trách nhiệm

• Cơ hội tiếp cận kinh nghiệm/bài học thực tế từ các doanh nghiệp hàng đầu

• Sở hữu chứng chỉ sơ cấp nghề theo Luật Giáo dục nghề nghiệp

KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO AI???

• Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động CHUYÊN TRÁCH, BÁN CHUYÊN TRÁCH, QA, QC

• Người trực tiếp giám sát an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

• Sinh viên các ngành kỹ thuật, quản trị nhân sự,...

• Bất cứ ai mong muốn làm công tác an toàn vệ sinh lao động

Bài viết cùng danh mục