DMCA.com Protection Status

Đại cương y học cổ truyền

 • (0 Đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách ...
 • Bạn sẽ sở hữu ...
 • Bạn sẽ có được ...
 • Bạn sẽ trở thành ...

Giới thiệu khóa học


Đại cương về y học cổ truyền

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Lịch sử y học cổ truyền 42:50
 • Bài 2: Các học thuyết y học cổ truyền 63:44
 • Bài 3: Các học thuyết y học cổ truyền - phần 2 85:17
 • Bài 4: Nguyên nhân bệnh 42:18
 • Bài 5: Đường kinh và huyệt 118:28
 • Bài 6: Phương pháp điều trị không dùng thuốc 51:13

Thông tin giảng viên

EHS Academy
5283 Học viên 36 Khóa học
 • Giảng viên chính trường Đại học
 • Chuyên gia đánh giá
 • Kiểm định viên
 • Chuyên gia tư vấn

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác