DMCA.com Protection Status
Nguyễn Hồng Sơn

Nguyễn Hồng Sơn

Giảng viên
 • 0

  khóa học
 • 0

  học viên
 • 5

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

 • Giảng viên chính trường Đại học
 • Chuyên gia đánh giá
 • Kiểm định viên
 • Chuyên gia tư vấn

Khóa học của giảng viên Nguyễn Hồng Sơn


AN TOÀN MÁY - THIẾT BỊ

 • 1 bài giảng
 • 0
Hiểu về chính sách, quy trình an toàn khi sử dụng máy, thiết bị. Nhận diện được các mối nguy trong quá trình làm việc Thực hiện các biện pháp an toàn khi vận hành máy, thiết bị Nắm vững kiến thức, vai trò của người làm công tác ATVSLĐ…

Miễn phí

Chi tiết

NHẬN THỨC ISO 45001:2018

 • 6 bài giảng
 • 26 phút
Nhận thức về iso 45001:2018

Miễn phí

Chi tiết

Nhận thức về ISO 9001:2015

 • 7 bài giảng
 • 43 phút
Nhân thức về ISO 9001:2015

Miễn phí

Chi tiết

Thực hành 5S hiệu quả và ứng xử văn hóa công cộng tại bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh

 • 5 bài giảng
 • 0
Thực hành 5S hiệu quả và ứng xử văn hóa công cộng tại bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh

500.000đ

Chi tiết

Hướng dẫn sử dụng túi y tế cá nhân

 • 3 bài giảng
 • 0
Hướng dẫn sử dụng túi y tế cá nhân  Bài giảng do Giảng viên: Nguyễn Thị Ly Viện và các đồng nghiệp thực hiện

400.000đ

500.000đ

off 20%

Chi tiết

Luật An toàn, vệ sinh lao động

 • 2 bài giảng
 • 0
Luật An toàn, vệ sinh lao động

Miễn phí

Chi tiết

Văn hóa an toàn

 • 9 bài giảng
 • 0
Văn hóa an toàn

300.000đ

500.000đ

off 40%

Chi tiết

Bước đầu khởi nghiệp

 • 10 bài giảng
 • 0
Bước đầu khởi nghiệp

800.000đ

1.000.000đ

off 20%

Chi tiết

An toàn cơ khí

 • 1 bài giảng
 • 0
An toàn cơ khí

300.000đ

500.000đ

off 40%

Chi tiết

Tổng quan về Công đoàn Việt Nam

 • 3 bài giảng
 • 0
Tổng quan về Công đoàn Việt Nam

300.000đ

500.000đ

off 40%

Chi tiết

An toàn vệ sinh lao động cho nhân viên văn phòng

 • 8 bài giảng
 • 2 phút
Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4

300.000đ

500.000đ

off 40%

Chi tiết

Lái xe xe mô tô hai bánh an toàn

 • 16 bài giảng
 • 0
Lái xe xe mô tô hai bánh an toàn

300.000đ

500.000đ

off 40%

Chi tiết

Lái xe ô tô an toàn

 • 6 bài giảng
 • 0
Lái xe ô tô an toàn

Miễn phí

500.000đ

off 100%

Chi tiết

An toàn xe nâng hàng

 • 9 bài giảng
 • 0
An toàn xe nâng hàng

500.000đ

1.000.000đ

off 50%

Chi tiết

Xe nâng hàng

 • 4 bài giảng
 • 0
Xe nâng hàng

300.000đ

500.000đ

off 40%

Chi tiết

Đào tạo nghề hàn

 • 7 bài giảng
 • 0
Đào tạo nghề hàn

500.000đ

1.000.000đ

off 50%

Chi tiết

Phòng cháy chữa cháy

 • 4 bài giảng
 • 4 phút
Phòng cháy chữa cháy

500.000đ

1.000.000đ

off 50%

Chi tiết

An toàn điện

 • 10 bài giảng
 • 0
An toàn điện

500.000đ

1.000.000đ

off 50%

Chi tiết

An toàn trong xây dựng

 • 9 bài giảng
 • 0
An toàn trong xây dựng - Phần 1

500.000đ

1.000.000đ

off 50%

Chi tiết

Phong trào 5S trong công tác An toàn vệ sinh lao động

 • 1 bài giảng
 • 0
Phong trào 5S trong công tác An toàn vệ sinh lao động

500.000đ

1.000.000đ

off 50%

Chi tiết

Nâng cao nhận thức cho công nhân dệt may

 • 9 bài giảng
 • 0
Khóa học gồm 03 chương: Chương 1: An toàn vệ sinh lao động Chương 2: Sức khỏe và lối sống Chương 3: Lao động trẻ em

Miễn phí

Chi tiết

Hướng dẫn an toàn bước đầu tại Nhà máy Nhiệt điện BOT Mông Dương 2

 • 2 bài giảng
 • 0
Nội dung khóa học gồm 02 phần: Chương 1: Hướng dẫn an toàn bước đầu Chương 2: Kiểm tra an toàn bước đầu

Miễn phí

Chi tiết