DMCA.com Protection Status

NHẬN THỨC ISO 45001:2018

 • (0 đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

CUNG CẤP CHO ANH/CHỊ CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG ISO 45001:2018

Giới thiệu khóa học

CHÀO MỪNG ANH CHỊ ĐÃ ĐẾN VỚI KHÓA HỌC NHẬN THỨC ISO 45001:2018


Nhận thức về iso 45001:2018

Nội dung khóa học

 • Bài 1: 9:35
 • Bài 2: 5:18
 • Bài 3: 4:47
 • Bài 4: 3:36
 • Bài 5: 3:38
 • BÀI KIỂM TRA

Thông tin giảng viên

Nguyễn Hồng Sơn
2591 học viên 22 khóa học
 • Giảng viên chính trường Đại học
 • Chuyên gia đánh giá
 • Kiểm định viên
 • Chuyên gia tư vấn

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác