DMCA.com Protection Status

Nhận thức về ISO 9001:2015

 • (0 Đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

Nhân thức về ISO 9001:2015

Giới thiệu khóa học

Nhân thức về ISO 9001:2015


Nhân thức về ISO 9001:2015

Nội dung khóa học

 • Bài 1 09:05
 • Bài 2: 07:28
 • Bài 3: 03:13
 • Bài 4: 07:05
 • Bài 5: 10:46
 • Bài 6: 06:16
 • Nhận thức ISO 9001:2015

Thông tin giảng viên

EHS Academy
2897 Học viên 26 Khóa học
 • Giảng viên chính trường Đại học
 • Chuyên gia đánh giá
 • Kiểm định viên
 • Chuyên gia tư vấn

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác