DMCA.com Protection Status

Văn hóa an toàn


Đăng ký tham gia
Văn hóa an toàn

Văn hóa an toàn

Văn hóa an toàn

Giảng viên

  • Nguyễn Hồng Sơn

    • Giảng viên chính trường Đại học
    • Chuyên gia đánh giá
    • Kiểm định viên
    • Chuyên gia tư vấn

Thanh toán mua khóa học

Học phí

300.000đ

500.000đ

-40%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn sử dụng túi y tế cá nhân
Nguyễn Hồng Sơn
(0) 58 học viên
400.000đ
500.000đ
(-20%)
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Nguyễn Hồng Sơn
(2) 853 học viên
Miễn phí
An toàn cơ khí
Nguyễn Hồng Sơn
(0) 8 học viên
300.000đ
500.000đ
(-40%)
Nhận thức về ISO 45001
EHS education
(0) 43 học viên
300.000đ
500.000đ
(-40%)
Hướng dẫn 19 kỹ thuật sơ cấp cứu cơ bản
Cù Huy Kiên
(10) 1180 học viên
Miễn phí

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%