DMCA.com Protection Status

Luật An toàn, vệ sinh lao động

  • (2 đánh giá)
Giá gốc: 500.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Luật An toàn, vệ sinh lao động

Giới thiệu khóa học

Luật An toàn, vệ sinh lao động


Luật An toàn, vệ sinh lao động

Nội dung khóa học

  • Luật An toàn vệ sinh lao động

Thông tin giảng viên

EHS Academy
3145 học viên 25 khóa học
  • Giảng viên chính trường Đại học
  • Chuyên gia đánh giá
  • Kiểm định viên
  • Chuyên gia tư vấn

Học viên đánh giá

5
2 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Nguyễn Thị Hương

Bài học hay với nhiều nội dung bổ ích

Đặng đình sáng

Rất tốt cho mọi người