DMCA.com Protection Status

Hướng dẫn lặp dựng giàn giáo

 • (0 đánh giá)

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách ...
 • Bạn sẽ sở hữu ...
 • Bạn sẽ có được ...
 • Bạn sẽ trở thành ...

Giới thiệu khóa học


Hướng dẫn lắp dựng giàn giáo

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Lắp dựng giàn giáo 17:25
 • Bài 2: Hướng dẫn lắp đặt giàn giáo Ringlock | Giàn giáo G18 2:27
 • Bài 3: Lắp dựng và thào dỡ - Phần 1 7:51
 • Bài 4: Lắp dựng và tháo dỡ - Phần 2 9:27

Thông tin giảng viên

EHS Academy
2898 học viên 26 khóa học
 • Giảng viên chính trường Đại học
 • Chuyên gia đánh giá
 • Kiểm định viên
 • Chuyên gia tư vấn

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%