DMCA.com Protection Status

Tổng quan về Công đoàn Việt Nam

  • (0 đánh giá)
Giá gốc: 500.000đ / Khóa học
Chỉ còn: 300.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Tổng quan về Công đoàn Việt Nam

Giới thiệu khóa học

Tổng quan về Công đoàn Việt Nam


Tổng quan về Công đoàn Việt Nam

Nội dung khóa học

  • Bài 1: 90 năm Công đoàn Việt Nam
  • Bài 2: Những hành vi không công bằng đối với công đoàn và người lao động
  • Bài 3: Luật công đoàn

Thông tin giảng viên

Nguyễn Hồng Sơn
2591 học viên 22 khóa học
  • Giảng viên chính trường Đại học
  • Chuyên gia đánh giá
  • Kiểm định viên
  • Chuyên gia tư vấn

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%