DMCA.com Protection Status

Tổng quan về Công đoàn Việt Nam


Đăng ký tham gia
Tổng quan về Công đoàn Việt Nam

Tổng quan về Công đoàn Việt Nam

Tổng quan về Công đoàn Việt Nam

Giảng viên

  • Nguyễn Hồng Sơn

    • Giảng viên chính trường Đại học
    • Chuyên gia đánh giá
    • Kiểm định viên
    • Chuyên gia tư vấn

Thanh toán mua khóa học

Học phí

300.000đ

500.000đ

-40%

Khóa học liên quan

Bước đầu khởi nghiệp
Nguyễn Hồng Sơn
(0) 2 học viên
800.000đ
1.000.000đ
(-20%)
Nhận thức về Tiêu chuẩn SA8000:2014 - Trách nhiệm xã hội
Lê Lan Phương
(1) 6 học viên
300.000đ
500.000đ
(-40%)

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%