DMCA.com Protection Status

Tổng quan về Công đoàn Việt Nam


Đăng ký tham gia

Tổng quan về Công đoàn Việt Nam

Tổng quan về Công đoàn Việt Nam

Giảng viên

  • Nguyễn Hồng Sơn

    • Giảng viên chính trường Đại học
    • Chuyên gia đánh giá
    • Kiểm định viên
    • Chuyên gia tư vấn

Thanh toán mua khóa học

Học phí

300.000đ

500.000đ

-40%

Khóa học liên quan

Bước đầu khởi nghiệp
Nguyễn Hồng Sơn
(0) 2 học viên
800.000đ
1.000.000đ
(-20%)
Nhận thức về Tiêu chuẩn SA8000:2014 - Trách nhiệm xã hội
Lê Lan Phương
(1) 6 học viên
300.000đ
500.000đ
(-40%)

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%