DMCA.com Protection Status

Tag: Phat-trien-doanh-nghiep

Bước đầu khởi nghiệp

Nguyễn Hồng Sơn

(0 đánh giá)
1.000.000đ
800.000đ

Tổng quan về Công đoàn Việt Nam

Nguyễn Hồng Sơn

(0 đánh giá)
500.000đ
300.000đ

Nhận thức về Tiêu chuẩn SA8000:2014 - Trách nhiệm xã hội

Lê Lan Phương

(1 đánh giá)
500.000đ
300.000đ