DMCA.com Protection Status

Sơ cấp nghề vận hành Xe nâng hàng

  • (0 Đánh giá)
Giá gốc: 500.000đ / Khóa học
Chỉ còn: 300.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Xe nâng hàng

Giới thiệu khóa học

Xe nâng hàng


Xe nâng hàng

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Nguên lý 1:52
  • Bài 2: Hướng dẫn vận hành xe nâng hàng 12:49
  • Bài 3: Một số sự cố/tai nạn 3:50
  • Bài 4: Nội dung kiểm tra thực hành

Thông tin giảng viên

EHS Academy
2897 Học viên 26 Khóa học
  • Giảng viên chính trường Đại học
  • Chuyên gia đánh giá
  • Kiểm định viên
  • Chuyên gia tư vấn

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác