DMCA.com Protection Status

Xe nâng hàng


Đăng ký tham gia
Xe nâng hàng

Xe nâng hàng

Xe nâng hàng

Giảng viên

  • Nguyễn Hồng Sơn

    • Giảng viên chính trường Đại học
    • Chuyên gia đánh giá
    • Kiểm định viên
    • Chuyên gia tư vấn

Thanh toán mua khóa học

Học phí

300.000đ

500.000đ

-40%

Khóa học liên quan

Đào tạo nghề hàn
Nguyễn Hồng Sơn
(0) 9 học viên
500.000đ
1.000.000đ
(-50%)
Nâng cao nhận thức cho công nhân dệt may
Nguyễn Hồng Sơn
(6) 264 học viên
Miễn phí

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%