DMCA.com Protection Status

Đào tạo nghề hàn


Đăng ký tham gia
Đào tạo nghề hàn

Đào tạo nghề hàn

Đào tạo nghề hàn

Giảng viên

  • Nguyễn Hồng Sơn

    • Giảng viên chính trường Đại học
    • Chuyên gia đánh giá
    • Kiểm định viên
    • Chuyên gia tư vấn

Thanh toán mua khóa học

Học phí

500.000đ

1.000.000đ

-50%

Khóa học liên quan

Xe nâng hàng
Nguyễn Hồng Sơn
(0) 11 học viên
300.000đ
500.000đ
(-40%)
Nâng cao nhận thức cho công nhân dệt may
Nguyễn Hồng Sơn
(6) 264 học viên
Miễn phí

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%