DMCA.com Protection Status

Đào tạo nghề hàn

 • (0 Đánh giá)
Giá gốc: 1.000.000 / Khóa học
Chỉ còn: 500.000 / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Đào tạo nghề hàn

Giới thiệu khóa học

Đào tạo nghề hàn


Đào tạo nghề hàn

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Hướng dẫn hàn hồ quang tay cơ bản 5:59
 • Bài 2: Hướng dẫn các tư thế hàn hồ quang cơ bản (1G;2G;1F;2F) 7:11
 • Bài 3: Hướng dẫn hàn/chế tạo bàn đơn giản 4:49
 • Bài 4: Hướng dẫn hàn leo (3G,3F) 3:32
 • Bài 5: Hướng dẫn hàn/chế tạo xe đẩy hàng 8:04
 • Bài 6: Hướng dẫn hàn tư thế 4G 2:48
 • Bài 7: Hướng dẫn hàn MIG / MAG 4:24

Thông tin giảng viên

EHS Academy
5445 Học viên 37 Khóa học
 • Giảng viên chính trường Đại học
 • Chuyên gia đánh giá
 • Kiểm định viên
 • Chuyên gia tư vấn

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%