DMCA.com Protection Status

Đào tạo nghề hàn

 • (0 đánh giá)
Giá gốc: 1.000.000đ / Khóa học
Chỉ còn: 500.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Đào tạo nghề hàn

Giới thiệu khóa học

Đào tạo nghề hàn


Đào tạo nghề hàn

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Hướng dẫn hàn hồ quang tay cơ bản
 • Bài 2: Hướng dẫn các tư thế hàn hồ quang cơ bản (1G;2G;1F;2F)
 • Bài 3: Hướng dẫn hàn/chế tạo bàn đơn giản
 • Bài 4: Hướng dẫn hàn leo (3G,3F)
 • Bài 5: Hướng dẫn hàn/chế tạo xe đẩy hàng
 • Bài 6: Hướng dẫn hàn tư thế 4G
 • Bài 7: Hướng dẫn hàn MIG / MAG

Thông tin giảng viên

Nguyễn Hồng Sơn
2591 học viên 22 khóa học
 • Giảng viên chính trường Đại học
 • Chuyên gia đánh giá
 • Kiểm định viên
 • Chuyên gia tư vấn

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%