DMCA.com Protection Status

Hướng dẫn sử dụng túi y tế cá nhân

  • (0 Đánh giá)
Giá gốc: 500.000 / Khóa học
Chỉ còn: 400.000 / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Hướng dẫn sử dụng túi y tế cá nhân 

Bài giảng do Giảng viên: Nguyễn Thị Ly Viện và các đồng nghiệp thực hiện

Giới thiệu khóa học

Hướng dẫn sử dụng túi y tế cá nhân .

Bài giảng do Giảng viên: Nguyễn Thị Ly Viện và các đồng nghiệp thực hiện


Hướng dẫn sử dụng túi y tế cá nhân 

Bài giảng do Giảng viên: Nguyễn Thị Ly Viện và các đồng nghiệp thực hiện

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Giời thiệu túi y tế cá nhân
  • Bài 2: Hướng dẫn sử dụng băng thun
  • Bài 1: Bỏng pô và cách xử lý đúng khi bị bỏng 0:33

Thông tin giảng viên

EHS Academy
5232 Học viên 36 Khóa học
  • Giảng viên chính trường Đại học
  • Chuyên gia đánh giá
  • Kiểm định viên
  • Chuyên gia tư vấn

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%