DMCA.com Protection Status

Hướng dẫn sử dụng túi y tế cá nhân


Đăng ký tham gia

Hướng dẫn sử dụng túi y tế cá nhân 

Bài giảng do Giảng viên: Nguyễn Thị Ly Viện và các đồng nghiệp thực hiện

Hướng dẫn sử dụng túi y tế cá nhân 

Bài giảng do Giảng viên: Nguyễn Thị Ly Viện và các đồng nghiệp thực hiện

Giảng viên

  • Nguyễn Hồng Sơn

    • Giảng viên chính trường Đại học
    • Chuyên gia đánh giá
    • Kiểm định viên
    • Chuyên gia tư vấn

Thanh toán mua khóa học

Học phí

400.000đ

500.000đ

-20%

Khóa học liên quan

Luật An toàn, vệ sinh lao động
Nguyễn Hồng Sơn
(2) 523 học viên
300.000đ
500.000đ
(-40%)
Văn hóa an toàn
Nguyễn Hồng Sơn
(0) 40 học viên
300.000đ
500.000đ
(-40%)
An toàn cơ khí
Nguyễn Hồng Sơn
(0) 8 học viên
300.000đ
500.000đ
(-40%)
Nhận thức về ISO 45001
EHS education
(0) 43 học viên
300.000đ
500.000đ
(-40%)
Hướng dẫn 19 kỹ thuật sơ cấp cứu cơ bản
Nguyễn Hồng Sơn
(10) 1129 học viên
300.000đ
500.000đ
(-40%)

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%