DMCA.com Protection Status

Phong trào 5S trong công tác An toàn vệ sinh lao động

  • (0 Đánh giá)
Giá gốc: 1.000.000 / Khóa học
Chỉ còn: 500.000 / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Phong trào 5S trong công tác An toàn vệ sinh lao động

Giới thiệu khóa học

Phong trào 5S trong công tác An toàn vệ sinh lao động


Phong trào 5S trong công tác An toàn vệ sinh lao động

Nội dung khóa học

  • Tài liệu và bài kiểm tra

Thông tin giảng viên

EHS Academy
5232 Học viên 36 Khóa học
  • Giảng viên chính trường Đại học
  • Chuyên gia đánh giá
  • Kiểm định viên
  • Chuyên gia tư vấn

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%