DMCA.com Protection Status

An toàn hóa chất

  • (1 đánh giá)
Giá gốc: 1.000.000đ / Khóa học
Chỉ còn: 500.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Thời gian khóa học: 180 phút

Thời gian kiểm tra: 30 phút

Khóa học này cung cấp những kiến thức cơ bản về An toàn hóa chất trong nhà máy

Video trong khóa học: sưu tầm

Giới thiệu khóa học

Thời gian khóa học: 180 phút

Thời gian kiểm tra: 30 phút

Khóa học này cung cấp những kiến thức cơ bản về An toàn hóa chất trong nhà máy

Video trong khóa học: sưu tầm


Thời gian khóa học: 180 phút

Thời gian kiểm tra: 30 phút

Khóa học này cung cấp những kiến thức cơ bản về An toàn hóa chất trong nhà máy

Video trong khóa học: sưu tầm

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Giới thiệu 1:25
  • Bài 2: Hóa chất nguy hại 1:23
  • Bài 3: Hóa chất kích ứng 1:29
  • Bài 4: Hóa chất dễ cháy 1:47
  • Bài 5: Hóa chất ăn mòn 1:20
  • Bài 6: Hóa chất độc 1:36
  • Bài 7: Hóa chất ảnh hướng đến môi trường 2:09
  • Bài 8: Chai chứa khí nén 1:00
  • Bài 9: Biện pháp an toàn hóa chất 16:25

Thông tin giảng viên

Lê Lan Phương
57 học viên 2 khóa học

12 năm kinh nghiệm làm việc trong nhà máy và chuỗi cung ứng:

+ 2009 - 2015: làm việc tại công ty TNHH NGK Coca-cola Việt Nam (Hà Nội & head office - HCM). Vị trí cuối cùng khi rời công ty: QEOSH (Quality - Environment Occupational Safety & Health) Manager

+ 2015 - hiện tại: làm việc tại công ty TNHH Vestergaard Việt Nam. Vị trí hiện tại: Thanh tra RSC/ EHS. Đi đánh giá và hỗ trợ các nhà gia công trong chuỗi cung ứng ngành dệt may về mảng An toàn, Môi trường, Sức Khỏe và Trách nhiệm xã hội 

* Các hệ thống quốc tế/ lĩnh vực đã từng làm việc, xây dựng tại nhà máy và có chứng chỉ chứng nhận 

- Lead auditor OHSAS 18001

- Lead auditor ISO 14001

- Internal auditor ISO 9001

- Internal auditor SA8000

- Internal auditor FSSC 22000

- Ergonomic

 

Học viên đánh giá

5
1 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Nguyễn Hồng Sơn

Khóa học rất hay và bổ ích