DMCA.com Protection Status

An toàn hóa chất

 • (1 Đánh giá)
Giá gốc: 1.000.000 / Khóa học
Chỉ còn: Miễn phí / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Thời gian khóa học: 180 phút

Thời gian kiểm tra: 30 phút

Khóa học này cung cấp những kiến thức cơ bản về An toàn hóa chất trong nhà máy

Video trong khóa học: sưu tầm

Giới thiệu khóa học

Thời gian khóa học: 180 phút

Thời gian kiểm tra: 30 phút

Khóa học này cung cấp những kiến thức cơ bản về An toàn hóa chất trong nhà máy

Video trong khóa học: sưu tầm


Thời gian khóa học: 180 phút

Thời gian kiểm tra: 30 phút

Khóa học này cung cấp những kiến thức cơ bản về An toàn hóa chất trong nhà máy

Video trong khóa học: sưu tầm

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu 1:25
 • Bài 2: Hóa chất nguy hại 1:23
 • Bài 3: Hóa chất kích ứng 1:29
 • Bài 4: Hóa chất dễ cháy 1:47
 • Bài 5: Hóa chất ăn mòn 1:20
 • Bài 6: Hóa chất độc 1:36
 • Bài 7: Hóa chất ảnh hướng đến môi trường 2:09
 • Bài 8: Chai chứa khí nén 1:00
 • Bài 9: Biện pháp an toàn hóa chất 16:25

Thông tin giảng viên

EHS Academy
5232 Học viên 36 Khóa học
 • Giảng viên chính trường Đại học
 • Chuyên gia đánh giá
 • Kiểm định viên
 • Chuyên gia tư vấn

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

EHS Academy

Khóa học rất hay và bổ ích