DMCA.com Protection Status

Bước đầu khởi nghiệp

 • (0 đánh giá)
Giá gốc: 1.000.000đ / Khóa học
Chỉ còn: 800.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Bước đầu khởi nghiệp

Giới thiệu khóa học

Bước đầu khởi nghiệp


Bước đầu khởi nghiệp

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Tìm hiểu về khởi nghiệp
 • Bài 2: Công cụ Business Model Canvas
 • Bài 3: Chân dung khách hàng
 • Bài 4: Phỏng vấn khách hàng
 • Bài 5: Tư duy hướng tới hiệu quả
 • Bài 6: Tuyên bố giá trị
 • Bài 7: Phát triển khách hàng
 • Bài 8: Quy mô thị trường
 • Bài 9: Người tư vấn
 • Bài 10: Gọi đầu tư

Thông tin giảng viên

Nguyễn Hồng Sơn
2591 học viên 22 khóa học
 • Giảng viên chính trường Đại học
 • Chuyên gia đánh giá
 • Kiểm định viên
 • Chuyên gia tư vấn

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%