DMCA.com Protection Status

Bước đầu khởi nghiệp

 • (0 Đánh giá)
Giá gốc: 1.000.000 / Khóa học
Chỉ còn: 800.000 / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Bước đầu khởi nghiệp

Giới thiệu khóa học

Bước đầu khởi nghiệp


Bước đầu khởi nghiệp

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Tìm hiểu về khởi nghiệp 2:59
 • Bài 2: Công cụ Business Model Canvas 3:12
 • Bài 3: Chân dung khách hàng 3:19
 • Bài 4: Phỏng vấn khách hàng 3:19
 • Bài 5: Tư duy hướng tới hiệu quả 3:19
 • Bài 6: Tuyên bố giá trị 2:49
 • Bài 7: Phát triển khách hàng 4:17
 • Bài 8: Quy mô thị trường 2:59
 • Bài 9: Người tư vấn 4:04
 • Bài 10: Gọi đầu tư 3:00

Thông tin giảng viên

EHS Academy
5445 Học viên 37 Khóa học
 • Giảng viên chính trường Đại học
 • Chuyên gia đánh giá
 • Kiểm định viên
 • Chuyên gia tư vấn

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác