DMCA.com Protection Status

AN TOÀN MÁY - THIẾT BỊ

 • (0 Đánh giá)
Giá gốc: 1.000.000đ / Khóa học
Chỉ còn: 500.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

 • Biết và vận dụng các phương pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng máy, thiết bị.
 • Thực hiện tốt các yêu cầu luật định trong thực tế sử dụng máy, thiết bị.
 • Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người làm công tác ATVSLĐ trong việc quản lý an toàn máy, thiết bị.

Giới thiệu khóa học


 • Hiểu về chính sách, quy trình an toàn khi sử dụng máy, thiết bị.
 • Nhận diện được các mối nguy trong quá trình làm việc
 • Thực hiện các biện pháp an toàn khi vận hành máy, thiết bị
 • Nắm vững kiến thức, vai trò của người làm công tác ATVSLĐ trong việc đảm bảo an toàn khi làm việc với máy, thiết bị.

Nội dung khóa học

 • Bài test

Thông tin giảng viên

EHS Academy
2897 Học viên 26 Khóa học
 • Giảng viên chính trường Đại học
 • Chuyên gia đánh giá
 • Kiểm định viên
 • Chuyên gia tư vấn

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%