DMCA.com Protection Status

An toàn xe nâng hàng

 • (1 Đánh giá)
Giá gốc: 1.000.000 / Khóa học
Chỉ còn: 500.000 / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

An toàn xe nâng hàng

Giới thiệu khóa học

An toàn xe nâng hàng


An toàn xe nâng hàng

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Ánh sáng không đảm bảo 0:50
 • Bài 2: Thảo dỡ hàng hóa 0:51
 • Bài 3: Không bảo trì 1:11
 • Bài 4: Nâng và chở người 1:22
 • Bài 5: Lối đi riêng 0:59
 • Bài 6: Tải không ổn định 0:42
 • Bài 7: Sử dụng điện thoại 1:12
 • Bài 8: Không tập trung 0:44
 • Bài 9: Biện pháp an toàn 4:51

Thông tin giảng viên

EHS Academy
5232 Học viên 36 Khóa học
 • Giảng viên chính trường Đại học
 • Chuyên gia đánh giá
 • Kiểm định viên
 • Chuyên gia tư vấn

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Nguyễn Hồng Sơn

Video rất hay, học rất dễ hiểu