DMCA.com Protection Status

An toàn xe nâng hàng

 • (1 đánh giá)
Giá gốc: 1.000.000đ / Khóa học
Chỉ còn: 500.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

An toàn xe nâng hàng

Giới thiệu khóa học

An toàn xe nâng hàng


An toàn xe nâng hàng

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Ánh sáng không đảm bảo
 • Bài 2: Thảo dỡ hàng hóa
 • Bài 3: Không bảo trì
 • Bài 4: Nâng và chở người
 • Bài 5: Lối đi riêng
 • Bài 6: Tải không ổn định
 • Bài 7: Sử dụng điện thoại
 • Bài 8: Không tập trung
 • Bài 9: Biện pháp an toàn

Thông tin giảng viên

Nguyễn Hồng Sơn
2591 học viên 22 khóa học
 • Giảng viên chính trường Đại học
 • Chuyên gia đánh giá
 • Kiểm định viên
 • Chuyên gia tư vấn

Học viên đánh giá

5
1 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Nguyễn Hồng Sơn

Video rất hay, học rất dễ hiểu