DMCA.com Protection Status

Phòng cháy chữa cháy

  • (1 đánh giá)
Giá gốc: 1.000.000đ / Khóa học
Chỉ còn: 500.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Phòng cháy chữa cháy

Giới thiệu khóa học

Phòng cháy chữa cháy


Phòng cháy chữa cháy

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Hướng dẫn sử dụng bình bột (POWDER) 0:58
  • Bài 2: Hướng dẫn sử dụng bình CO2 1:09
  • Bài 3: Hướng dẫn sử dụng bình bọt (FOAM) 1:03
  • Bài 4: Hướng dẫn sử dụng bình nước (WATER) 1:03

Thông tin giảng viên

Nguyễn Hồng Sơn
2591 học viên 22 khóa học
  • Giảng viên chính trường Đại học
  • Chuyên gia đánh giá
  • Kiểm định viên
  • Chuyên gia tư vấn

Học viên đánh giá

5
1 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Nguyễn Hồng Sơn

Hướng dẫn hấp dẫn và dễ hiểu