DMCA.com Protection Status

Nhận thức về ISO 45001

 • (0 đánh giá)
Giá gốc: 1.000.000đ / Khóa học
Chỉ còn: 500.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Khóa đào tạo nhận thức về ISO 45001 do Giảng viên Hồ Ngọc Toàn thực hiện

Giới thiệu khóa học

Khóa đào tạo nhận thức về ISO 45001 do Giảng viên Hồ Ngọc Toàn thực hiện


Khóa đào tạo nhận thức về ISO 45001 do Giảng viên Hồ Ngọc Toàn thực hiện

Nội dung khóa học

 • Bài 1: ISO 45001:2018 là gì? Học thử
 • Bài 2: ISO 45001:2018 gồm có những nội dung gì? (What)
 • Bài 3: Tổ chức/cá nhân liên quan đến ISO 45001:2018 (Who) và thực hiện ở đâu (Where)??
 • Bài 4: Thời điểm thực hiện ISO 45001:2018 (When) và tại sao (Why)??
 • Bài 5: Thực hiện ISO 45001:2018 thực hiện như thế nào (How)?
 • Bài 6: Kiểm tra

Thông tin giảng viên

EHS Academy
2831 học viên 26 khóa học
 • Giảng viên chính trường Đại học
 • Chuyên gia đánh giá
 • Kiểm định viên
 • Chuyên gia tư vấn

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác