DMCA.com Protection Status

Nhận thức về ISO 45001


Đăng ký tham gia

Khóa đào tạo nhận thức về ISO 45001 do Giảng viên Hồ Ngọc Toàn thực hiện

Khóa đào tạo nhận thức về ISO 45001 do Giảng viên Hồ Ngọc Toàn thực hiện

Giảng viên

  • EHS education

Thanh toán mua khóa học

Học phí

300.000đ

500.000đ

-40%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn sử dụng túi y tế cá nhân
Nguyễn Hồng Sơn
(0) 58 học viên
400.000đ
500.000đ
(-20%)
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Nguyễn Hồng Sơn
(2) 523 học viên
300.000đ
500.000đ
(-40%)
Văn hóa an toàn
Nguyễn Hồng Sơn
(0) 40 học viên
300.000đ
500.000đ
(-40%)
An toàn cơ khí
Nguyễn Hồng Sơn
(0) 8 học viên
300.000đ
500.000đ
(-40%)
Hướng dẫn 19 kỹ thuật sơ cấp cứu cơ bản
Nguyễn Hồng Sơn
(10) 1129 học viên
300.000đ
500.000đ
(-40%)

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%