DMCA.com Protection Status

Nhận thức về ISO 45001


Đăng ký tham gia
Khóa đào tạo nhận thức về ISO 45001 do Giảng viên Hồ Ngọc Toàn thực hiện

Khóa đào tạo nhận thức về ISO 45001 do Giảng viên Hồ Ngọc Toàn thực hiện

Khóa đào tạo nhận thức về ISO 45001 do Giảng viên Hồ Ngọc Toàn thực hiện

Giảng viên

  • EHS education

Thanh toán mua khóa học

Học phí

300.000đ

500.000đ

-40%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn sử dụng túi y tế cá nhân
Nguyễn Hồng Sơn
(0) 58 học viên
400.000đ
500.000đ
(-20%)
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Nguyễn Hồng Sơn
(2) 853 học viên
Miễn phí
Văn hóa an toàn
Nguyễn Hồng Sơn
(0) 40 học viên
300.000đ
500.000đ
(-40%)
An toàn cơ khí
Nguyễn Hồng Sơn
(0) 8 học viên
300.000đ
500.000đ
(-40%)
Hướng dẫn 19 kỹ thuật sơ cấp cứu cơ bản
Cù Huy Kiên
(10) 1180 học viên
Miễn phí

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%