DMCA.com Protection Status

MODULE: QUẢN LÝ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

KHÓA HỌC "QUẢN LÝ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG " Hoàn Toàn Miễn Phí Dành cho người làm công tác An toàn tại Doanh nghiệp !!!

  1. THỜI GIAN: 20H00 - 21H00 NGÀY 06/12/2022
  2. Học Onlline qua Zoom 

CHƯƠNG TRÌNH chia sẻ giá trị:

  •  Hiểu về các công tác An toàn , vệ sinh lao động
  •  Luật pháp và chính sách an toàn
  •  Xây dựng bộ máy an toàn tại doanh nghiệp
  •  Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

🎁🎁 Đăng kí nhận Suất Miễn Phí tại đây: LINK 

Bài viết cùng danh mục