DMCA.com Protection Status

Thực hành 5S hiệu quả và ứng xử văn hóa công cộng tại bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh

  • (0 đánh giá)
Giá gốc: 500.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Thực hành 5S hiệu quả và ứng xử văn hóa công cộng tại bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh

Giới thiệu khóa học

Thực hành 5S hiệu quả và ứng xử văn hóa công cộng tại bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh


Thực hành 5S hiệu quả và ứng xử văn hóa công cộng tại bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh

Nội dung khóa học

  • Bài 1: 5S nền tảng cải tiến năng suất chất lượng 14:32
  • Bài 2: Xây dựng mô hình 5S tại các bệnh viện 9:56
  • Bài 3: Kiểm tra
  • Bài 4: Giao tiếp, ứng xử 23:20
  • Bài 5: Xây dựng văn hóa ứng xử trong bệnh viện 2:56

Thông tin giảng viên

Nguyễn Hồng Sơn
3079 học viên 22 khóa học
  • Giảng viên chính trường Đại học
  • Chuyên gia đánh giá
  • Kiểm định viên
  • Chuyên gia tư vấn

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác