DMCA.com Protection Status

Thực hành 5S hiệu quả và ứng xử văn hóa công cộng tại bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh

  • (0 Đánh giá)
Giá gốc: 500.000 / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Thực hành 5S hiệu quả và ứng xử văn hóa công cộng tại bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh

Giới thiệu khóa học

Thực hành 5S hiệu quả và ứng xử văn hóa công cộng tại bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh


Thực hành 5S hiệu quả và ứng xử văn hóa công cộng tại bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

EHS Academy
2900 Học viên 26 Khóa học
  • Giảng viên chính trường Đại học
  • Chuyên gia đánh giá
  • Kiểm định viên
  • Chuyên gia tư vấn

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác