DMCA.com Protection Status

SƠ CẤP NGHỀ VẬN HÀNH THIẾT BỊ ÁP LỰC

1. Đối tượng và hình thức tuyển sinh:

- Đối tượng tuyển sinh:

  • Tất cả các học viên từ 15 tuổi trở lên
  • Có trình độ và sức khỏe phù hợp

- Hình thức tuyển sinh: Tháng 10 năm 2022

- Liên hệ hỗ trợ: ldt58@ldt.vn

2. Năng lực của học viên sau khi tốt nghiệp:

- Về kiến thức:

  • Người học sau khi tốt nghiệp sẽ nắm vững các kiến thức cơ bản về các yêu cầu, tiêu chuẩn đối với từng công việc của nghề để áp dụng vào công việc thực tế và có thể tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn.
  • Hiểu biết và có kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động đối với công việc và vị trí làm việc.

- Kỹ năng:

  • Sau khi tốt nghiệp, người học sẽ có năng lực tự chủ và trách nhiệm.
  • Làm được các công việc đơn giản hoặc công việc có tính lặp lại của một nghề và các kỹ năng cần thiết khác tương thích với nghề.

3.  Chứng chỉ Sơ cấp nghề:

- Sau khi tham gia vào các khóa đào tạo, người học đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ Sơ cấp nghề do Công ty Cổ phần LDT cấp theo qui định và có hiệu lực trên toàn quốc.

4.  Hồ sơ đăng kí gồm:

- 01 Sơ yếu lí lịch

- 01 Bản sao Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân

- 02 tấm hình 3x4.

5. Khung chương trình đào tạo

Module 1: An toàn lao động trong vận hành thiết bị áp lực

Module 2: Cầu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị áp lực

Module 3: Kỹ thuật vận hành tổ chức, quản lý, vận hành, bảo trì thiết bị áp lực

Bài viết cùng danh mục